Процес за нови пациенти

МЕТОДИКА

Американска клиника за гръбначни заболявания използва хиропрактично лечение за структурна корекция на гръбначния стълб, комбинирано с най-съвременно рехабилитационно оборудване, с цел подобрение на гръбначите дисфункции, причиняващи симптоми и функционални загуби.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ПРИЧИНАТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО

Първата стъпка към възстановяването Ви е откриването на причината за Вашето състояние, чрез уникалния диагностичен протокол на клиниката.

Той започва с детайлна консултация с доктор по хиропрактика относно Вашето състояние и оплаквания.

Консултация

Консултацията е последвана от подробен медицински преглед, състоящ се от ортопедични и неврологични тестове, за да се анализират и локализират увредите и дисфункциите на гръбначната система.

Извършват се дигитални анализи на позата и рентгенографии, за анализа на които се използват 41 измервания от 23 ъгъла, с цел да се открие причината за симптомите. Рентгенографиите се изпълняват в седяща позиция. При нея натоварването на гръбначния стълб е с 50% повече и ни позволява да диагностицираме и идентифицираме увредите в гръбначната система, които не могат да се видят при други позиции              (напр. лежаща и/или  изправена  позиция при ЯМР, КТ и рентген ).

 

ДИГИТАЛНИ АНАЛИЗИ НА ПОЗАТА И РЕНТГЕНОГРАФИИ

Извършват се дигитален анализ на позата и рентгенографии. Използваме 41 измервания от 23 ъгъла, за да открием причините за състоянието и симптоматиката. 

Рентгенографиите в седнало положение дават възможност да се тества гръбначната система под влиянието на гравитационното натоварване и да се идентифицират индивидуалните гръбначни дисфункции, които причиняват симптомите и функционалните загуби.

ПРИ ЕДИН И СЪЩ ПАЦИЕНТ

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРИ ИЗПРАВЕНА ПОЗИЦИЯ

utilize standing xrays

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРИ СЕДЯЩА ПОЗИЦИЯ

utilize sitting xrays

ЯМР ПРИ ИЗПРАВЕНА И СЕДЯЩА ПОЗИЦИЯ

Нашата цел е да постигнем подобрения  симптоматично, функционално и структурно.  И най-важното –  да научим пациента как да се грижи за гръбнака си, за да e по-малко зависим от лекари в бъдеще.