Сколиоза

Сколиозата е заболяване, което засяга пациента физически, емоционално и психически.

Виж нашите успешни случаи за лечение на сколиоза

 

Най-често срещаните
позиционни модели са

Всякакви изменения в позата, като по-ниско рамо, неравна позиция на таза, неравномерно пространство между талията и лакътя или изместване на главата напред/настрани, са признаци за възможна сколиоза.

Диагностика на сколиозата и
традиционен модел на лечение

Сколиозата се определя чрез фронтално измерване на рентгенография, наречено ъгъл на Cobb. Когато този ъгъл е над 10 градуса, състоянието се определя като сколиоза.

 

 

 

 

 

Oт 10 до 25 градуса (ъгъл на Cobb) се препоръчва лечебна физкултура и наблюдение чрез контролни  рентгенографии на всеки 4-6 месеца.

над 25 градуса (ъгъл на Cobb)

Препоръките са за корсет, с цел да се повлияе прогресията на състоянието. Най-често се препоръчва корсета да се носи в продължение на 2 години по 23 часа в денонощието, като целта на това лечение е да се спре прогресията. Корсетът не рехабилитира подсъзнателните постурални центрове и рефлекси. Той намалява използването на мускулатурата и сегментното движение.
Над 40 градуса (ъгъл на Cobb) – обикновенно препоръките са за оперативно лечение.
Оперативната интервенция не рехабилитира подсъзателните постурални центрове и рефлекси. Тя намалява използването на мускулатурата и сегментното движение.
При 27 % от пациентите се налагат  повече от една оперативни интервенции. Възможно е сколиозата да прогресира дори и след оперативна интервенция.

PIC OF IMPLANT
PIC OF X-RAY WITH RODS

 

Нов подход

Сколиозата е повече от ъгъл на Cobb. Сколиозата е заболяване на опорно двигателния апарат, свързано с триизмерна анормална позиция на гръбначния стълб, състояща се от компресия, латерално изместване, изкривяване и ротация. Приблизително 80% от случаите на сколиоза се определят като идиопатични, което означава неизвестна причина. Уникалното за повечето случаи на идиопатична сколиоза е, че формата на прешлените не е нарушена, а системата, която отговаря за поддържането на гръбнака изправен спрямо гравитацията, не функционира правилно.

При идиопатичната сколиоза мозъкът погрешно тълкува позицията на тялото по отношение на гравитацията. Той държи гръбнака в неправилна позиция, но не го осъзнава. Първопричината за това състояние не е в гръбначния стълб, а в централната нервна система. Позата на тялото и позицията на гръбначния стълб се контролират от мозъка чрез подсъзнателни неврологични рефлекси. Поради това не можете да коригирате позата си съзнателно. Когато спрете да мислите за това се връщате обратно към първоначалната си абнормна поза.

Цели на лечението

Целта на нашето лечение е да подобрим състоянието на пациента симптоматично, функционално и структурно и да го научим да поддържа качество на живот с по – малка зависимост от лекари в бъдеще.

Фокусът на нашата програма е редукция и стабилизация на сколиозата без корсет или оперативна намеса. Целта е да се рехабилитира нервно-мускулната система, която контролира позата и позицията/формата на гръбнака.

 

За записване на час за консултация

Как можем да ви помогнем

Ние се фокусираме върху причината за болката и като резултат симптомите биват облекчени. Разработваме специализирано лечение, съобразено с нуждите на отделния пациент. Ние вярваме, че всеки пациент е уникален. В Американска Клиника за гръбначни заболявания помагаме на много хора като залагаме на безопасен и неинвазивен метод. Ако имате болки, не чакайте. Обадете се, за да насрочите консултация!

Резултати

Рентгенови графии на пациент, страдащ от сколиоза. Постъпва в клиниката с оплаквания от гръбначно изкривяване, болки във врата гърба и кръста, затрудняващи дейностите от ежедневния живот, изтръпване и слабост крайниците. Пациентът е получил значително симптоматично, структурно и функционално подобрение след преминаване на терапевтичен курс в клиниката. Същият е подобрил значително качеството си на живот.  

Преди
След