Д-р Диана Пелтекова

DR. D. PELTEKOVAД-р Диана Пелтекова започва кариерата си като лекар в отделение по „Образна диагностика“  в Общинска болница, гр. Гоце Делчев, България.

Нейното образование включва диплома по „Медицина“  от Медицинска академия, гр.София и клинична специалност „ Образна диагностика “. Д-р Пелтекова  има допълнителни квалификационни курсове: „Образна диагностика на заболяванията на сърдечно-съдова система“; „Образна диагностика на стомашно-чревни заболявания“; „Спешна рентгенова диагностика“; „Ултразвукова диагностика“; „Образна диагностика на заболявания на млечна жлеза“;“ Образна диагностика на заболявания на нервна система – специализирани методики“; „Образна диагностика на туморни заболявания на костната система“,  както и „ Диференциална диагностика на кръгли сенки на белия дроб“.

Д-р Пелтекова е специалист с дългогодишен опит в образната диагностика, който тя натрупва в продължение на 30 години. Професионалната й кариера преминава като специалист по образна диагностика  във водещи медицински заведения в София. От 2016 г. д-р Пелтекова се присъединява към екипа на Американската клиника за гръбначни заболявания.

Д-р Пелтекова обича класическата музика, операта, балета и театъра. Тя има усет към изобразителното изкуство и отглеждането на цветя.