Д-р Виолета Кръстева

Dr. Violeta KrastevaД-р Виолета Кръстева е започнала кариерата си като общопрактикуващ лекар в гр. Плевен, България.
Нейното образование включва диплома по медицина от Тракийския университет в  Стара Загора, България, клинична специалност по физикална и рехабилитационна медицина от Медицинския университет в София, България и диплома по медицинско планиране от Американската академия по здравни науки в Сан Антонио, Тексас, САЩ. Д-р Кръстева също така притежава и организационна специалност „Здравен мениджмънт”  от Военномедицинска академия в София, България, както и няколко следдипломни квалификации в областта на мануалната терапия и патологичната кинезиология на опорно-двигателния апарат.

Д-р Кръстева е професионалист със солиден опит в прилагането на методите на физикалната и рехабилитационна медицина за подходящо и ефективно лечение на пациенти, страдащи от различни заболявания.
Като лекар тя участва в няколко мисии и курсове на НАТО и ЕС в САЩ, Германия, Босна и Херцеговина, Литва и Холандия.

Професионалната ѝ кариера и развитие включват водещи длъжности, сред които  Управител на  ДКЦ и Началник на отделение по „ Физикална и рехабилитационна медицина“ в няколко болници в България. Този широк спектър от отговорности и дейности развиват нейните организационни, професионални и междуличностни умения, толерантност и екипност.

Д-р Кръстева е горд член на екипа на Американската клиника за гръбначни заболявания в София, в качеството си на управител и лекар по физикална медицина и рехабилитация. Тя вярва, че иновативните методологии прилагани в клиниката ще помогнат на хората от региона, като един нов и много успешен способ за лечение на сколиоза, болки в гърба и врата, мигрена, главоболие и други заболявания свързани с гръбначния стълб, мускулите и нервите, които са често срещани проблеми при хора от всички възрасти.

В личния си живот Д-р Кръстева е дисциплиниран, но много позитивен човек, който обича разрешаването на  професионални предизвикателства и изучаването на богатството от култури по света.