Златка Цветкова

Златка Цветкова притежава бакалавърска и магистърска степен по „Медицинска рехабилитация, ерготерапия“ от Медицинска академия, гр. София. Преминала е допълнителна квалификация по:

  • проприоцептивно нервномускулно улеснение и мекотъканна мобилизация на цервикоторакална област и горен крайник;
  • неврорехабилитация и ерготерапия при мултипленна склероза;
  • неврорехабилитация и ерготерапия при паркисонизъм;
  • неврорехабилитация и ерготерапия при полиневропатия.

По време на образованието си в университета Златка e имала възможност да участва в Европейска програма за рехабилитация на деца с различни неврологични увреждания. Това й помага да натрупа знания и опит в областта на педиатричната физиотерапия.

В свободното си време Златка обича да тренира сред природата, като любимите й спортове са планинско катерене и планинско бягане.