Сколиоза – диагноза, лечение и грижа в София, България

Обадете се сега +359 700 11 285

Сколиозата е прогресивно развиващо се заболяване, което причинява изкривяване на гръбначния стълб. Може да засегне хора от всички възрасти, не само деца и младежи, но също и възрастни.

Американската клиника за гръбначни заболявания предлага естествени, неинванзивни методи за лечение на пациенти, които са диагностицирани със сколиоза.

Екипът на клиниката е преминал широкообхватно обучение и Американската клиника за гръбначни заболявания е сертифицирана като една от само няколкото клиники в света, които функционират като American Spinal Institute. Тази специализация ни дава възможността да лекуваме сколиозни изкривявания от 5 до 45 градуса при по-тежките случаи.

Повечето случаи на сколиоза не изискват хирургическа намеса или носенето на корсет, което е съпроводено с физическо и психическо неудобство, особено при подрастващите. Започването на ранно лечение на сколиозата и подходящо наблюдение са важна предпоставка за добър резултат. Ние предлагаме неинванзивен метод на лечение на сколиозата, без хирургическа намеса и без носенето на корсет, като доказано ефективно намаляваме нивото на болка и изкривяванията на гръбначния стълб.

Не започвайте да носите корсет и не се подлагайте на операция преди да се консултирате с нас. Консултациите и могат да се правят онлайн,
по телефона или лично.

„Когато започнах лечение с д-р Фаръл, аз се надявах да постигна изправяне и укрепване на гръбначния стълб и намаляване на хроничната болка, която се дължи на сколиозата. Наред с постигането на тези цели, аз постигнах и един неочакван допълнителен бонус – един нов живот. Не знаех как много други аспекти от живота ми са били засегнати от болката от сколиозата. Лечението не само помогна при сколиозата – то значително подобри качеството ми на живот.”
Лу Хол“

Нашите усъвършенствани протоколи за лечение на сколиоза използват вибрационна терапия, системи за претегляне на телесното тегло, невромускулно преобучение, както и множество други методи и оборудване, включително спинална декомпресия, стол за сколиоза, стимулатор на основната мускулатура и много други. Тези протоколи водят до успешни резултати при лечението на сколиоза, които другите направления в здравеопазването не успяват да постигнат.

Сколиозата може да доведе до:

  • главоболия
  • задух
  • болки в гърба
  • храносмилателни проблеми
  • нарушения в менструалния цикъл
  • проблеми с репродуктивната способност
  • болки в крака, таза и коляното
  • хронична умора
  • бъдеща гръбначна кифоза (вдовишки гръб)

Лечения на сколиозата

Подходът на „изчакване и наблюдение“ вече не се препоръчва като протокол за лечение на сколиозата.

Американската клиника за гръбначни заболявания предлага два протокола за лечение на сколиозата, които адаптираме към Вашите индивидуални нужди: Стандартно лечение и Интензивно лечение. (Вижте какво да очаквате при първото си посещение за лечение на сколиоза.)

Програмите за лечение имат една и съща цел – да стабилизират и намалят сколиозата – като основната разлика в двете програмите е продължителността на времето, прекарано в лечение.

Важно е да отбележим, че сколиозната деформация е невро-мускулно-скелетно състояние. Нашите протоколи за стандартно и интензивно лечение на сколиоза третират всеки един от тези компоненти.

Обадете се за консултация, +359 700 11 285 , или попълнете нашия формуляр за контакт. Консултации могат да се направят онлайн, по телефона или лично.

Клиниката не се ангажира с медицинско лечение или медицинска диагноза под каквато и да е форма онлайн. Ако изпратите имейл или позвъните на посочените телефони за връзка, това не установява връзка лекар -пациент, дори ако с Вас се свърже наш представител. Клиниката си запазва правото да отказва консултации изцяло по своя преценка.