Политика за сигурност

Обадете се сега +359 700 11 285

Клиниката не се ангажира с медицинско лечение или медицинска диагноза под каквато и да е форма онлайн. Ако изпратите имейл или позвъните на посочените телефони за връзка, това не установява връзка лекар -пациент, дори ако с Вас се свърже наш представител. Клиниката си запазва правото да отказва консултации изцяло по своя преценка.

Политика за сигурност и защита на личните данни

Защитата на личните Ви данни е важна за нас и ние се стремим да ги защитим, като искаме да се чувствате максимално комфортно, като посещавате нашия сайт. Тази Декларация за поверителност ще Ви даде представа каква информация събираме, как я защитаваме и какъв избор имате за това как се използва тази информация. Ние Ви препоръчваме да прочетете нашата политика за конфиденциалност, за да разберете както нашия ангажимент към Вас и Вашата лична информация, така и как можете да ни помогнете да изпълним този свой ангажимент.

Ние се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност. Ние ще използваме само информацията, която събираме за Вас и която сте ни предоставили доброволно, съобразно законовите изисквания. Ние събираме информация за Вас по две причини: 1) за да обработим поръчката ви, и 2) да Ви осигурим възможно най-доброто обслужване. Ние няма да Ви изпратим имейл, или да предоставим информация на друга компания, партньор или агент, освен ако не сте ни дали изричното си съгласие. В допълнение, можете да ни уведомите, ако не желаете да получавате допълнителна маркетингова информация от нас. Типът информация, която ние ще събираме за Вас, включва Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес. Информацията използваме по следните причини:

  1. Да обработваме и проверяваме регистрациите;
  2. За проверка на потребителски идентификационни данни, за да се поддържа разумна сигурност;
  3. За да предоставим на нашите редактори информация, която е полезна при разработването на нови функции и услуги за нашите потребители;
  4. С цел да ни позволи да подбираме реклама на базата на предпочитанията на потребителя;
  5. За да можем да развиваме и подобряваме функциите, съдържанието и услугите, достъпни чрез сайта;
  6. За да се свържем с Вас.

Когато получите известие по имейл от нас, ще Ви бъде дадена възможността за получаване на информационни/рекламни имейли от нас и/или трети страни. Можете да се откажете от получаването им по начина, посочен в имейла. Ние ще се стремим информацията на сайта да бъде точна и актуална по всяко време. Всеки потребител на сайта предоставя доброволно своите лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни за целите на клиниката. Ние се задължаваме да не променяме или разкриваме лични данни, освен при: а/ наличието на изрично съгласие; б/ предоставяне на информацията на служители и/или подизпълнители на клиниката с оглед обработване на всяко запитване; в/ наличието на официално искане за предоставяне на тази информация от оправомощени за това публични органи; г/ задължение в предвидените от закона случаи за предоставяне на личните данни. Бихте могли да получите информация за това какви данни съхраняваме за Вас като ни изпратите имейл на адрес admin@americanspinalclinic.com. Всеки от Вас има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки има право писмено да поиска от администраторите на лични данни да заличат, коригират или блокират лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, като изпратят искане на посочения по-горе имейл.

Моля, не забравяйте, че ако се свържете към сайт на трета страна от този сайт, всяка информация, която се разкрива на този сайт не е предмет на настоящата Декларация за поверителност. Трябва да се запознаете с политиките за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за използването на информация, разкрита по този начин.

Ние събираме информация за Вас по следните начини:

  1. Доброволно предоставена информация. Ако сте регистриран като потребител на сайта, Вие или Вашият оторизиран агент доброволно предоставя информация за Вас. Ние ще продължим да използваме тази информация в съответствие с формите на записване, Общите условия за ползване и политика за конфиденциалност, освен ако не ни уведомите за обратното.
  2. Ние също събираме друга информация, която Вие доброволно предоставяте за използване, например чрез отговори на анкети, въпросници и други подобни.
  3. IP адрес. Ние съхраняваме на (IP) адреса на Вашия компютър, когато посетите нашия сайт. Тази информация се използва само, за да се създаде общо демографско резюме за местоположение на потребителите. Нашата политика за използване на IP адресите обаче не установя действителните потребители на сайта.
  4. Бисквитки – „Cookies”. Ние можем да събираме информация за Вас и за използването на нашия сайт от Вас, чрез използването на т. нар. бисквитки. „Бисквитките“ са малки компютърни файлове, пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Това ни позволява да знаем колко често някой посещава нашия сайт и какви дейности извършва, докато е на нашия сайт.

Спонсорите, рекламодатели, или трети страни могат също да използват бисквитки, когато изберете реклама, съдържание или услуга; ние не можем да контролираме използването на бисквитки на други сайтове или как те използват информацията, която събират. Ако не искате да предоставяте информация, събрана чрез бисквитки, процедурата е лесна в повечето браузъри, като Ви позволяват да откажете или да приемете функцията „Бисквитки”. Въпреки това, „Бисквитките” могат да бъдат необходими, за да Ви се предоставят определени функции (например, персонализирани доставка на информация) от сайта.

С настоящото Ви информираме, че можем да предоставяме информация за Вас на трети лица, която не позволява да бъдете идентифициран („обща информация“). Например, можем да информираме трети страни по отношение на броя на потребителите на нашия сайт и дейностите, които те извършват, докато са на нашия сайт.

Как обработваме личната Ви информация. Сигурност.

Вашата информация се съхранява на сървъра на americanspinalclinic.com. Ние използваме процедурни и технически мерки за защита на Вашата лична информация срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп и разкриване, включително криптиране, „защитни стени“. Ние използваме много техники за защита на данни от неоторизиран достъп от потребителите вътре и извън компанията. Въпреки това, „перфектна сигурност“ не съществува в Интернет.

Вие носите отговорност за всички действия, предприети с потребителското си име (имейл) и парола. Ето защо ние не препоръчваме да разкривате паролата си за сайта на трети лица. Ако решите да споделите Вашето потребителско име (имейл) и парола или Вашата лична информация с трети страни, Вие сте отговорни за всички действия, предприети с профила ви. Ако загубите контрол над паролата си, можете да загубите контрол върху личната Ви информация и можете да бъдете предмет на правно обвързващи действия, предприети от ваше име. Ето защо, ако Вашата парола е компрометирана поради някаква причина, Вие трябва незабавно да смените паролата си.

 

Ние можем да променим тази Декларация за поверителност по всяко време, като публикуваме промените в нашия сайт. Използването на сайта от Ваша страна представлява приемане на разпоредбите на тази Декларация за поверителност във вида, публикуван към датата на използването. Ако не сте съгласни с условията на тази Декларация за поверителност, моля напуснете сайта веднага.

Ограничаване на отговорността:

При достъпа и използването на сайта, Вие се съгласявате да спазвате настоящите условия, като напълно приемате, че те могат да претърпят промени и актуализация без предизвестие. Поемате отговорността да проверявате периодично тези условия и се съгласявате да спазвате всякакви бъдещи изменения или промени, които са публикувани. Ако не се съобразявате с тези условия, нямате право да използвате сайта.

Приемате и се съгласявате, че всяка информация, представена Ви чрез този сайт, съдържа защитена информация, съгласно ЗАвПСП, търговски марки, марки за услуги или други права, съгласно закони, защитаващи  интелектуалната собственост и други. Възпроизвеждането и копирането на текст, данни, образи и графики, включително и тяхното съхранение и използване на оптически или електронни носители, е позволено единствено с предварителното писмено разрешение на автора. Използването на данни, включително и всякакво включване в онлайн услуги, бази данни или други уебсайтове от неупълномощени трети страни, и всяко изменение или поправяне на информация, е забранено. Свалянето и принтирането за лични, нетърговски цели е разрешено.

Авторът отхвърля всякаква отговорност за актуалността, точността, пълнотата или качеството на представената информация. Искове за отговорност срещу автора, свързани с материални или нематериални вреди, причинени от използването или неизползването на предложената информация или чрез използването на неточни или непълни данни, са абсолютно изключени, освен ако не бъде доказана преднамереност или престъпна небрежност на автора. Всички предложения подлежат на потвърждение и не се поемa ангажимент на този етап. Авторът изрично си запазва правото да изменя, променя, заличава или спира публикуването на части от страници или цялата оферта без изрично предизвестие. Неупълномощени опити за публикуване на информация или промени на информацията на този уебсайт са строго забранени и са наказуеми.

По отношение на преки или непреки линкове или препратки към други уебсайтове, които съществуват извън областта на отговорност на автора, може да се търси наказателна отговорност единствено, когато авторът е запознат със съдържанието и е било технически възможно от негова страна да предотврати използването на каквото и да е нелегално съдържание. Моля, имайте предвид, че собственикът на сайта не контролира и не може да гарантира уместността, актуалността или прецизността на тези външни материали. С настоящото авторът изрично заявява, че при публикуването на линковете, не е забелязано никакво нелегално съдържание на сайтовете на линковете. Авторът няма абсолютно никакво влияние върху настоящия или бъдещ дизайн, съдържание и авторство на страниците с линк/хиперлинк. Следователно изрично се разграничава от съдържанието на всички страници, към които има линк/хиперлинк, които са били модифицирани след създаването на линковете. Това заявление е валидно за всички линкове и хиперлинкове в интернет офертите както и за коментари на трети страни в книги за гости, дискусионни форуми, списъци с хиперлинкове или мейлинг листи, създадени от автора и във всякакви други форми на база данни, които имат достъп за публикуване от външни лица. Лицата, които осигуряват достъпа до тези уебсайтове, са единствено отговорни за всякакво нелегално, неточно или непълно съдържание и по-специално за всякакви вреди, произтичащи от използването или неизползването на предлаганата информация; в това отношение трябва да се търси връзка с тези лица, а не с лицето, което е създало линковете, на които се публикува материалът.

При посещението на нашия уебсайт, Вашият браузър може да пусне изскачащи реклами. Най-вероятно тези реклами са задействани от други уебсайтове, които сте посетили, или от софтуер на трети страни, инсталиран върху Вашия компютър. Центровете за профилактика и контрол не са утвърдили или препоръчали продукти или услуги, за които можете да видите изскачаща реклама на екрана на Вашия компютър по време на посещението си на нашия сайт.

Тази бележка не трябва да бъде изтривана.

Обадете се за консултация, +359 700 11 285 , или попълнете нашия формуляр за контакт. Консултации могат да се направят онлайн, по телефона или лично.

Клиниката не се ангажира с медицинско лечение или медицинска диагноза под каквато и да е форма онлайн. Ако изпратите имейл или позвъните на посочените телефони за връзка, това не установява връзка лекар -пациент, дори ако с Вас се свърже наш представител. Клиниката си запазва правото да отказва консултации изцяло по своя преценка.